کلیدواژه‌ها = سلامت عمومی
اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت‌ بر سلامت عمومی و سازگاری زناشویی مادران دارای فرزندمبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 207-230

10.22054/qccpc.2022.65898.2881

عطیه حاجی بابایی راوندی؛ پریسا تجلی؛ افسانه قنبری پناه؛ منصوره شهریاری احمدی


بررسی رابطه ی تعهد مذهبی، سبک بخشش، نبخشیدن و نشخوار ذهنی با سلامت روان

دوره 6، شماره 23، مهر 1394، صفحه 139-162

10.22054/qccpc.2015.4270

سارا پارسافر؛ کورش نامداری؛ سید اسماعیل هاشمی؛ حسینعلی مهرابی