1. نقش خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در پیش بینی تعارضات زناشویی

ایران صادقی؛ افشین صلاحیان؛ مهدیه صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.64092.2810

چکیده
  این پژوهش با هدف سلامتی خانواده و کاهش تعارضات زناشویی به بررسی عوامل کاهنده ی آن از جمله خودشناسی، عشق و هوش هیجانی پرداخت که بوسیله نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی از مراجعین زوج مراکز مشاوره شهر تهران، 248نفر نمونه (115 زن و 133 مرد) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تعاارضات زناشویی ثنایی و همکارن (1396)، ...  بیشتر

2. تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک دلبستگی، فعالیت‌های ارادی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

سید حسین جزایری؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.32077.1826

چکیده
  احساس شادی نقش مهمی در کیفیت زندگی افراد دارد و یافتن عوامل همبسته با این احساس اهمیت فراوانی دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل شادکامی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی، سبک‌های دل‌بستگی، فعالیت‌های ارادی و ویژگی‌های جمعیت­شناختی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 12373 زن شاغل در سازمان‌های استان ...  بیشتر

3. بررسی رابطه سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی با اضطراب تحصیلی دانشجویان

حسین کشاورز افشار؛ جواد میرزایی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 211-238

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.31279.1804

چکیده
  اضطراب تحصیلی بر تمام جنبه‌های زندگی دانشجویان تأثیر می‌گذارد و به نظر می‌رسد در بین متغیرهای فراوانی که بر این تأثیرگذار است، سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی در دانشجویان انجام شد. ...  بیشتر

4. رابطه هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته‌ی شرکت صنایع فولاد

سید مولود سالاری پور؛ غلامحسین مکتبی؛ سیروس عالی پور بیرگانی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 99-117

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.27614.1686

چکیده
  عوامل متعددی می تواند بر سطح اضطراب مرگ تأثیر بگذارند. برخی از مطالعات نقش هوش هیجانی و جهت گیری دینی را در اضطراب مرگ نشان داده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و جهت‌گیری دینی با اضطراب مرگ بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان مرد بازنشسته شرکت صنایع فولاد خوزستان بود که تعداد 300 نفر از آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق بر تاب آوری و پرخاشگری در دختران نوجوان

فاطمه شورچی گلنکدری؛ فریده حسین ثابت

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 137-142

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.5919

چکیده
  مقدمه: ناتوانی در کنترل و مهار پرخاشگری و فقدان تاب آوری از موضوعاتی است که نوجوانان با آن درگیرند. برای پاسخ به این نیاز آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق به آنها ارائه گردید. روش: در این پژوهش از طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. 30 نفر از دانش آموزان دختر نوجوان به صورت تصادفی و خوشه‏ای چندمرحله‏ای ...  بیشتر

6. رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

حسن سعیدی راد؛ عفت سادات رباط جزی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 51-63

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.6070

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد، جامعه آماری شامل کلیه معلمان (زن و مرد) پایه پنجم ابتدایی شهرستان علی آباد کتول در سال تحصیلی 88-1387 بودند که 75 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند، ابزار مورد پژوهش شامل آزمون هوش هیجانی بار-ان برای ارزیابی ...  بیشتر

7. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت هفت الماس

سمیه محمد تبار؛ حسین اسکندری

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 49-66

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5930

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان تحقیقی به روش توصیفی از نوع همبستگی در شرکت هفت الماس انجام شد، نمونه پژوهش شامل 227 نفر از کارکنان شرکت یاد شده بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مذکور به ترتیب 728/0 ، 726/0 و 718/0 محاسبه گردید، تجزیه ...  بیشتر