کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
نقش خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در پیش بینی تعارضات زناشویی

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 69-97

10.22054/qccpc.2021.64092.2810

ایران صادقی؛ افشین صلاحیان؛ مهدیه صالحی


رابطه هوش هیجانی و جهت‌گیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته‌ی شرکت صنایع فولاد

دوره 9، شماره 33، فروردین 1397، صفحه 99-117

10.22054/qccpc.2018.27614.1686

سید مولود سالاری پور؛ غلامحسین مکتبی؛ سیروس عالی پور بیرگانی