تجربه زیسته فرزندان نوجوان خانواده‌های دارای تعارض زناشویی در ایران

زهرا خوانین زاده؛ رویا رسولی؛ حمید رضائیان

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، ، صفحه 85-114

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.69976.3009

چکیده
  تعارض زناشویی آسیبی است که خانواده‌های مختلف ممکن است با آن درگیر باشند. این پژوهش با هدف شناسایی تجارب فرزندان نوجوان درمعرض تعارض زناشویی والدین انجام شد. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع کیفی پدیدارشناسی بود . جامعه این پژوهش شامل فرزندان نوجوان درمعرض تعارض زناشویی والدین بود. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد و تا مرز اشباع ...  بیشتر

شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارض زناشویی در دوران عقد

جواد خدادادی سنگده

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، ، صفحه 25-54

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.62628.2758

چکیده
  دوره عقد ورود به مرحله جدیدی از زندگی است که تأثیر مهمی در زندگی فردی و اجتماعی هر شخصی دارد. براین اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی دلایل شکل‌گیری تعارضات زناشویی در دوره عقد انجام شد. این پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمونی (تماتیک) انجام شد. جمعیت موردمطالعه پژوهش برابر است با مشارکت­کنندگان پژوهش که زوج­های عقد کرده متعارض ...  بیشتر

هم سنجی اثربخشی آموزش زوج‌ها بر اساس رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(اکت) و تصویرسازی ارتباطی (ایماگوتراپی) بر مدیریت تعارض زناشویی زوجین

مهوش معاذی نژاد؛ مختار عارفی؛ حسن امیری

دوره 12، شماره 45 ، فروردین 1400، ، صفحه 185-212

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.50013.2320

چکیده
  روابط صمیمانه زناشویی، مهم‌ترین پیش‌بینی کننده رضایت از زندگی است. هدف از پژوهش حاضر، هم سنجی اثربخشی آموزش زوج‌ها بر اساس رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ارتباطی بر مدیریت تعارض زوجین بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش کل زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره آوای سروش شهر کرمانشاه در سال 1397 بود که از میان آن‌ها تعداد ...  بیشتر

تبیین مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و تیپ های شخصیتی

ناصر یوسفی؛ آرمان عزیزی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1397، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.31499.1811

چکیده
  هدف این پژوهش پیش‌بینی تعارض زناشویی از طریق تمایز یافتگی و تیپ‌های شخصیتی است زیرا شناخت عوامل افزایش‌دهنده‌ی تعارض زناشویی نقش مهمی در کاهش طلاق دارد. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل کلیه‌ی والدین دانش آموزان شهرستان سنندج در سال 1396 است. نمونه موردمطالعه شامل 500 نفر (250 زوج) از ...  بیشتر

همبستگی بین ویژگی های ادراک شده خانواده اصلی و فعلی و رابطه آن با تعارض زناشویی

کیومرث فرح بخش

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1390، ، صفحه 40-65

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5922

چکیده
  رفتار انسان در یک خانواده تابع عوامل مختلفی است. رویکردهای چند نسلی درباره رشد فردی و خانوادگی فرض می کنند که پویایی داخل اصلی ارثیه ای را برای فرد فراهم می کند که هم مسیر رشد فردی و هم رشد خانوادگی را برای او تعین می کند. این رویکردهای چند نسلی معتقدند الگوهای ارتباطی و تعاملی از طریق رشد عاطفی و اجتماعی کودکان بین نسل ها انتقال پیدا ...  بیشتر

مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به تنهایی و زوج درمانی به همراه خانواده های اصلی در کاهش تعارض های زناشویی

کیومرث فرح بخش

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22054/qccpc.2010.5870

چکیده
  یکی از مشکلات زندگی زناشویی تعارض و کشمکش بین زوجین است که همواره عوارض متعددی را در پی دارد. برای پیشگیری و درمان تعارض های زناشویی روش ها و رویکردهای متعددی بر مبنای نظریه های شناختی، رفتاری و بصیرت محور به وجود آمده است که مداخلات آنها عمدتا بر زوج ها متمرکز است و عوامل زمینه ای مانند خانواده های اصلی زوجین یعنی خانواده ای که زوجین ...  بیشتر