نویسنده = پریسا نیلفروشان
تعداد مقالات: 5
2. امکان سنجی استفاده از روش های مشاوره ای برای شناسایی استعدادها

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 1-26

10.22054/qccpc.2019.40752.2101

علی قاسم زاده؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


3. تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی : یک مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 1-29

10.22054/qccpc.2019.35316.1948

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان


4. مقایسه تاثیر روش های مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی، سازه-گرایی و انگیزشی بر اشتیاق مسیرشغلی دانشجویان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 133-154

10.22054/qccpc.2016.6736

حمیده عبدالحسینی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمدرضا عابدی؛ سیمین حسینیان


5. پیش‏ بینی خودکارمدی کاریابی و تصمیم گیری شغلی بر اساس سبک های دلبستگی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 69-85

سیمین حسینیان؛ نوشین پردلان؛ محمد رضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان؛ حمید حیدری