مقایسه اثربخشی رویکردهای هیجان مدار و روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان متاهل با تجربه ترومای پیچیده دوران‌کودکی

نجمه بلالی دهکردی؛ مریم فاتحی زاده

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، ، صفحه 31-57

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65682.2871

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان‌های هیجان‌مدار و روان‌درمانی‌پویشی‌کوتاه‌مدت فشرده بر سازگاری زناشویی زنان با تجربه ترومای پیچیده دوران‌کودکی انجام شد. جامعه پژوهش را زنان متاهل دارای سابقه ترومای پیچیده دوران‌کودکی و روابط زوجی آشفته در شهرکرد در سال 1400 تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری پژوهش از طریق فراخوان و به صورت داوطلبانه ...  بیشتر

پویایی‌های تعامل با همسر در حالت‌های خوش‌بین، دوسوگرا، واقع‌گرا و بی‌ارزش‌ساز در زنان متأهل: یک مطالعه کیفی

سیمین قاسمی؛ مریم فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی؛ اعظم نقوی

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، ، صفحه 19-50

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.37127.2010

چکیده
  ادراک افراد نسبت به همسرشان با توجه به میزان شیفتگی و رهایی از شیفتگی تغییر کرده و متناسب با چگونگی این تغییرات چهار حالت خوش‌بین، دوسوگرا، واقع‌گرا و بی‌ارزش‌ساز حاصل می‌شود. تحقیق حاضر با هدف مطالعه کیفی پویایی‌های تعامل با همسر در حالت‌های چهارگانه از دید زنان متأهل و با روش پدیدارشناسی انجام شد. 65 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

واکاوی آسیب های خانواده های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی

محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذری اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، ، صفحه 53-78

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.25565.1624

چکیده
  با توجه به افزایش طلاق و افزایش خانواده‌های تک والد، نیاز به توجه هر چه بیشتر به خانواده‌های مادر سرپرست که با دردسرهای چندگانه‌ای روبه‌رو هستند ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین پژوهش کنونی با هدف کاوش تجربه‌های خانواده‌های مادر سرپرست انجام شد. این مطالعه به شیوه کیفی است که در آن از روش تحلیل محتوی استفاده ‌شده است. این شیوه با ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « آموزش خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر اصفهان

مریم فاتحی زاده؛ مرضیه ملکی ها

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1390، ، صفحه 66-77

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5923

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زوجین شاهد، جانباز و ایثارگر شهر اصفهان که مراجعه کننده به مراکز مشاوره و واحد مددکاری مناطق سه گانه بنیاد شهید اصفهان بوده است و نمونه مورد نظر 16 زوج بوده که با استفاده از روش نمونه گیری ...  بیشتر

بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان

سمانه نجار پور؛ مریم فاتحی زاده

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1390، ، صفحه 95-109

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5925

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان بود، بدین منظور 18 زوج با حداقل یک عضو پارانوئید که در دو سال اخیر حداقل یکبار با یکی از تشخیصهای اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال هذیانی پارانوئید و اسکیزوفرنیای پارانوئید بستری شده اند، از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و به شیوه ...  بیشتر