کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

دوره 13، شماره 50، تیر 1401، صفحه 1-37

10.22054/qccpc.2021.52427.2411

محمد گل صنملو؛ سید صدر الدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی


3. شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 91-116

10.22054/qccpc.2020.47742.2231

حسین کشاورز افشار؛ عباس جواهری؛ نیکو قاضی نژاد