کلیدواژه‌ها = پژوهش کیفی
تعداد مقالات: 3
1. الگوی غنی سازی صمیمیت زناشویی در دیدگاه اسلامی، یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22054/qccpc.2020.53096.2446

محمد ثناگویی زاده


2. واکاوی آسیب های خانواده های مادر سرپرست: یک پژوهش کیفی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 53-78

10.22054/qccpc.2017.25565.1624

محمود روغنچی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذری اعتمادی؛ مریم فاتحی زاده؛ خدامراد مومنی