تبیین مدل تاب‌آوری بر اساس هدفمندی زندگی و کیفیت روابط با میانجی‌گری سلامت معنوی در مواجهه با شرایط فشار روانی ناشی از کووید-19

کامران شیوندی چلیچه؛ سعید عبدالملکی؛ زهرا قلمی؛ زهرا نفر

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1402، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.65402.2858

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل تاب‌آوری بر اساس هدفمندی زندگی و کیفیت روابط با میانجی‌گری سلامت معنوی در مواجهه با شرایط فشار روانی ناشی از بیماری کووید-19 انجام شد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی است و نحوه گردآوری داده‌ها همبستگی از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش اعضای خانوادۀ مبتلایان به بیماری کووید-19 که در شهر تهران سکونت داشتند، ...  بیشتر

بررسی مدل عِلّی گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان بر اساس باورهای فراشناختی و سبک‏های هویت با میانجی‌گری افکار منفی تکرار شونده و تاب‌آوری

معصومه جوهری فرد؛ کیانوش زهرا کار؛ نورعلی فرخی؛ مژگان مردانی راد

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، ، صفحه 161-194

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.57166.2589

چکیده
  هدف: شیوع رفتارهای پرخطر در جوامع یکی از موارد جدی تهدید‌کننده سلامت است. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی مدل عِلّی گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان بر اساس باورهای فراشناختی و سبک‏های هویت با میانجیگری افکار منفی تکرار شونده و تاب‏آوری بود. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‏آموزان ...  بیشتر

تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و تاب آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده

ساناز عینی؛ متینه عبادی؛ نغمه ترابی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1399، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.51656.2376

چکیده
  با توجه به اثرات جبران­ناپذیر اپیدمی کروناویروس بر دانشجویان؛ هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک-شده در رابطه بین حس­انسجام و تاب­آوری با اضطراب کرونا دانشجویان علوم پزشکی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که در سال تحصیلی ...  بیشتر

رابطۀ سبک‌های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله‌ای با تاب‌آوری روان‌شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ: ارائه مدل تحلیل مسیر

احمدرضا کیانی؛ داوود فتحی؛ پژمان هنرمند؛ سیما عبدی

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1399، ، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.45861.2202

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک­های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک­های مقابله­ای با تاب‌آوری روان‌شناختی در افراد دارای تجربۀ سوگ بود. جامعۀ پژوهش حاضر را افراد دارای تجربۀ سوگ شهر اردبیل تشکیل می­دادند که از این جامعه، 250 فرد دارای تجربۀ سوگ به روش نمونه‌‌گیری غیرتصادفی در دسترس به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی با تأکید بر آموزه‌های دینی بر تاب‌آوری و رغبت‌های شغلی دانش آموزان

ابراهیم نعیمی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ فاطمه داوودآبادی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1395، ، صفحه 1-31

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.7089

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر‌بخشی آموزش مثبت‌اندیشی با تاکید بر آموزه‌های دینی برتاب‌آوری و رغبت‌های شغلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان چهاردانگه انجام گردید. پژوهش مورد مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه مشغول ...  بیشتر