کلیدواژه‌ها = مشاوران
تعداد مقالات: 4
1. طراحی الگوی مفهومی تبیین موفقیت شغلی مشاوران مدارس

دوره 13، شماره 49، بهار 1401، صفحه 77-94

10.22054/qccpc.2021.62017.2738

سارا حق شناس؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


2. تدوین مدل شکوفایی بر اساس خودکارآمدی با واسطه‌گری امید در مشاوران و روانشناسان

دوره 12، شماره 46، تابستان 1400، صفحه 81-108

10.22054/qccpc.2021.57419.2603

فاطمه اصل دهقان؛ مه سیما پور شهریاری؛ ندا مهراندیش


3. بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 27-48

10.22054/qccpc.2019.40632.2098

مرتضی رضایی مدنی؛ آتوسا کلانترهرمزی؛ ابراهیم نعیمی