1. اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد- کودک

خالد اصلانی؛ مرضیه وارسته؛ عباس امان الهی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1395، ، صفحه 183-201

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.7095

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش برنامه والدگری مثبت (Triple P) بر کیفیت تعامل والد-کودک مادران کودکان دبستانی شهر اهواز بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران کودکان مدارس ابتدایی شهر اهواز بود که 30 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

2. حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند

الهام فتحی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش؛ منیژه دانشپور

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1394، ، صفحه 29-54

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4425

چکیده
  چکیدههدف و زمینه : حل تعارض سازنده می تواند منجر به نتایجی همچون رضایت زناشویی، تقویت رابطه و بهزیستی گردد. هدف این مطالعه کاوش حوزه های تعارض زوجین رضایتمند ایرانی و راهبردهای حل تعارض این زوجین است.روش:10 زوج رضایتمند ایرانی در این پژوهش شرکت کردند، آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه‌گیری تا زمان رسیدن ...  بیشتر

3. تاثیرآموزش حقوق متقابل والد – فرزند از دیدگاه آموزه‌های اسلامی بر کاهش تعارضات والد- فرزند

طاهره جباری؛ معصومه اسمعیلی؛ آتوسا کلانتر هرمزی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آگاهی از حقوق متقابل والد- فرزند از دیدگاه آموزه های اسلامی برکاهش تعارضات والد – فرزند (مادر- دختر) در نوجوانان انجام گرفته است. روش: روش پژوهش تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1392-1391 بودند. ...  بیشتر

4. الگوی مشاوره‌ای حل تعارضات زناشویی مبتنی بر دیدگاه‌های جنسیتی قرآن کریم

ابراهیم نعیمی؛ سید صدرالدین شریعتی

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2014.579

چکیده
         تحقق خانواده سالم، مستلزم برخورداری افراد آن از سلامت روانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. از اینرو ، سالم سازی اعضای خانواده و رابطه هایشان ، بی گمان اثرات مثبتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. آنچه که مشاهده می شود اکثر مراجعین به مراکز مشاوره خانواده ، برای دریافت خدمات در حوزه خانواده و بویژه حل تعارضات بین همسران ...  بیشتر