1. پیش بینی میزان عزت نفس ، خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزند پروری و الدین با همایندی خودمتمایزسازی آنان

داوود نوده ئی؛ معصومه اسمعیلی؛ کیومرث فرحبخش

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4248

چکیده
  پژوهش حاضربه منظور بررسی پیش‌بینی عزت نفس، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس شیوه‌های فرزندپروری والدین و خودمتمایزسازی آنان در بین دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان صورت گرفت. نمونه مورد نظر در این پژوهش تعداد 200 نفراز دانش‌آموزان پسر به همراه والدین آن‌ها بود که از طریق انتخاب سه دبیرستان (شاهد، غیرانتفاعی و دولتی) ...  بیشتر

2. تبیین مدل نظری برای سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و خود متمایزسازی زوجین

آزاد قربانی؛ احمد امانی

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4188

چکیده
  سبک‌های فرزندپروری می‌تواند پیش‌بینی‌کننده طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی باشد. شناخت متغیرهایی که بر سبک فرزندپروری والدین تأثیر می گذارد، بسیار مهم است. هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نظری سبک‌های فرزندپروری، سبک‌های دلبستگی و خودمتمایزسازی می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعۀ پژوهش همۀ معلمان دارای فرزند ...  بیشتر