کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 1-21

10.22054/qccpc.2017.16989.1394

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی


درآمدی بر سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 1-10

10.22054/qccpc.2013.6082

سیدصدرالدین شریعتی