پیش بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانش‌آموزان

سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، ، صفحه 231-252

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.67221.2924

چکیده
  مفهوم سبک زندگی دامنهی وسیعی از امور عینی و ذهنی، از جمله الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش، نگرشها، ارزشها و جهانبینی فرد را شامل میشود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانش‌آموزان بود. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش، ...  بیشتر

بررسی رابطه سبک ‏زندگی‏ و موقعیت اجتماعی خانواده های شاهد و ایثارگر با خانواده های عادی شهراهواز

مریم برهمن؛ آزیتا زنگنه؛ اکبر هاشمی فرد

دوره 9، شماره 36 ، دی 1397، ، صفحه 95-115

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.31596.1815

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک ‏زندگی‏ خانواده‏ها‏ی شاهد و ایثارگر با خانواده‏ها‏ی عادی مشابه از نظر موقعیت اجتماعی در شهر اهواز است.روش زندگی از مفاهیم مشابه سبک زندگی است که از طریق ارزش‌ها و روش‌های مصرف شناخته می‌شود. روش این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش 24794 خانواده شامل 12397 خانواده ...  بیشتر

تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1396، ، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.16989.1394

چکیده
  زمینه: به تازگی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته، رابطه‌ی میان سبک زندگی افراد و بیماری‌های گوناگون توجه بسیاری را به خود جلب کرده ‌است. یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف نیز، سلامت روانی و اجتماعی آن جامعه است. هدف: در همین راستا هدف پژوهش حاضر تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی و برازش ...  بیشتر

درآمدی بر سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات

سیدصدرالدین شریعتی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6082

چکیده
  نگاهی به تاریخ اندیشه اجتماعی حکایت از وجود سه سبک اصلی زندگی دارد. نخست، سبکی رهبانیت یاتارک که دنیایی که معتقد است دنیا محمل تخریب هویت و شخصیت انسان است و جایی است که انسان را به بند می‌کشد و مانع رشد و سعادت و تعالی انسان می‌شود، بنابراین برای مبارزه با دنیا باید از ازدواج، قبول مسئولیت و هر گونه تعهد اجتماعی بگریزیم و در چله نشینی ...  بیشتر

کار ویژه‌های نظام سیاسی و نقش آنها در تغییر سبک زندگی

شجاع احمدوند

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1392، ، صفحه 57-79

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6085

چکیده
  سبک زندگی، آفرینش و خلق هنرمندانه راه و روشی خاص با توجه به امکانات، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و محدودیت‌های فردی و اجتماعی است. از این‌رو به بیانی می‌توان گفت که سبک زندگی هنر فرد در انتخاب مناسب‌ترین خردمندانه ترین راه برای تحقق اهداف است. بنابراین در سبک زندگی فرد بر حسب نقش هایی که در شبکه روابط اجتماعی بر عهده دارد، موقعیت‌هایی ...  بیشتر

آسیب‌شناسی سبک زندگی در برنامه‌های تلویزیون و راهکارهای ارتقای آن در ایران امروز

حامد فروزان؛ حجت الله امینی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1392، ، صفحه 195-232

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6091

چکیده
  با وجود وسایل ارتباطی و گسترش ارتباطات بشر هرروز بیش از پیش به اهمیت استفاده از آن در زندگی انسان‌ها افزوده می‌شود. این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی سبک زندگی در برنامه‌های تلویزیون و راهکارهای ارتقای آن در ایران امروز انجام شده است. این مطالعه کیفی، از نوع تحلیل محتوا و با مشارکت 40 نفر از صاحب‌نظران علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی که با ...  بیشتر