کار ویژه‌های نظام سیاسی و نقش آنها در تغییر سبک زندگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سبک زندگی، آفرینش و خلق هنرمندانه راه و روشی خاص با توجه به امکانات، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و محدودیت‌های فردی و اجتماعی است. از این‌رو به بیانی می‌توان گفت که سبک زندگی هنر فرد در انتخاب مناسب‌ترین خردمندانه ترین راه برای تحقق اهداف است. بنابراین در سبک زندگی فرد بر حسب نقش هایی که در شبکه روابط اجتماعی بر عهده دارد، موقعیت‌هایی را به دست می‌آورد. در واقع هر فرد به اندازه نقشی که در تولید اجتماعی(درآمد، تجربه، مهارت، اطلاعات و دانش) دارد از موقعیت‌هایی مانند ثروت اجتماعی و توانایی‌های فردی بهره‌مند می‌شود. 
بدیهی است که سبک زندگی را به هر معنایی در نظر بگیریم عوامل متعددی در ایجاد و ارتقای آن موثرند که دولت در این میان مهم‌ترین نقش و سهم آن سهم را دارد. بدین ترتیب مسئله اصلی این مقاله این است که نظام سیاسی و دولت چه نقشی در الگوهای سبک زندگی دارد؟ سبک زندگی دارای چند مؤلفه اساسی است که دولت می‌تواند در ایجاد، تقویت و ارتقای این مؤلفه‌ها ایفای نقش کند. بینش‌ها نخستین مؤلفه سبک زندگی است، بینش به طور مشخص در دو عنصر اعتقادات و ادراکات خود را نشان می‌دهد. گرایش‌ها مؤلفة دوم سبک زندگی هستند. ارزش‌ها و گفتمان ها، تمایلات و ترجیحات سه شاخص عینی گرایش‌ها محسوب می‌شوند.  رفتار ها سومین مولفه سبک زندگی به شمار می روند، اعمال خود آگاه و نا خود آگاه دو رکن اصلی این مولفه را تشکیل می‌دهند. و بالاخره وضعیت ها آخرین مؤلفه سبک زندگی محسوب می‌شوند. موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی مهم‌ترین شاخص این مؤلفه هستند. 
 از سوی دیگر دولت نیز صرف نظر از هر تعریفی دارای چهار کار ویژه نیل به اهداف، حفظ همبستگی، انطباق با محیط و حل منازعات است. دولت در ساخت هر کدام از این کار ویژه ها می‌تواند در تحقق و ارتقای مولفه یا مولفه هایی از سبک زندگی مدخلیتذداشته باشد. این مقاله می‌کوشد تا ابتدا توصیفی از مؤلفه‌های سبک زندگی و کار ویژه‌های دولت ارائه دهد و سپس نقش این کار ویژه ها را درایجاد یا ارتقای مؤلفه‌ (یا مولفه های) سبک زندگی نشان دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vyzhhhay work the political system and their role in changing lifestyles

نویسنده [English]

  • shoja ahmadvand