نویسنده = محمد حسین سالاری فر
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر آموزش باورها وحالت فراشناختی بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان

دوره 12، شماره 48، دی 1400، صفحه 101-122

10.22054/qccpc.2021.61153.2710

گوهر یزدانی؛ محمدحسین سالاری فر؛ محسن خورشیدزاده


2. مطالعه‌ای اکتشافی درباره رابطه فراشناخت دینی با افسردگی و افکار خودکشی

دوره 11، شماره 42، تیر 1399، صفحه 97-120

10.22054/qccpc.2020.50183.2323

محمدحسین سالاری فر؛ منصور صالحی؛ زینب سیار فرد


3. باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده خودتنظیمی تحصیلی

دوره 2، شماره 7، مهر 1390، صفحه 31-48

10.22054/qccpc.2011.5929

محمد حسین سالاری فر؛ حمیدرضا پور اعتماد


4. باورها و حالت فراشناختی، بازدارنده یا تسهیل کننده نگرانی

دوره 2، شماره 5، فروردین 1390، صفحه 79-94

10.22054/qccpc.2011.5902

محمدحسین سالاری فر؛ حمید رضا پور اعتماد