نویسنده = مهدی واحدی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی برنامه فلسفه برای کودکان با غنی سازی فناوری بر شاد زیستی و نشخوار فکری کودکان دختر بی سرپرست و بدسرپرست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

10.22054/qccpc.2021.59394.2658

مهدی واحدی؛ علی اکبر کبیری


4. رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 163-182

10.22054/qccpc.2017.7094

اسمعیل شامانی؛ مهدی واحدی؛ داریوش نوروزی