نویسنده = سید صدر الدین شریعتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش والدین در تربیت عاطفی کودک با بهره گیری از سیره امام رضا(ع)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 59-80

10.22054/qccpc.2019.40836.2103

سید صدر الدین شریعتی؛ فاطمه صحرایی


2. سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 21-41

10.22054/qccpc.2018.28594.1725

سید صدر الدین شریعتی؛ احمد نوروند؛ محسن ایمانی


3. نگاهی به خرافه پرستی در ایران و جهان و راهکار تربیتی مواجهه با آن.

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 1-26

10.22054/qccpc.2016.6721

سید صدرالدین شریعتی؛ سپیده انصافی مهربانی