1. شناسایی ویژ گی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب، از دیدگاه معلمان، دانش آموزان و اولیاء

محمد گل صنملو؛ سید صدر الدین شریعتی؛ ابراهیم نعیمی؛ علی خورسندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.52427.2411

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه درک معلمان، دانش آموزان و اولیای آنها از شناسایی ویژگی های تاثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب که می تواند در کنار نقش آموزشی معلم به کار آید، انجام گرفت. جامعه آماری شامل سه گروه(معلمان، دانش آموزان و اولیاء) بود که به شیوه نظریه زمینه ای و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری هدفمند : ...  بیشتر

2. ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق ورزی در دانشجویان مجرد

ندا افشاریان؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ سید صدر الدین شریعتی

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1400، ، صفحه 123-160

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.57677.2608

چکیده
  بحث درباره عشق‌ورزی در ایران عموماً در چارچوب تحلیلی مبتنی بر پژوهش‌ها و نظریه‌پردازی‌هایی که در غرب صورت گرفته تمرکز یافته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مفهومی شناسایی ادراک عشق‌ورزی دانشجویان مجرد و بر مبنای نظریه زمینه‌ای و با به کارگیری روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد. 32 دانشجو (18 دختر و 14 پسر)، به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

3. بررسی نقش والدین در تربیت عاطفی کودک با بهره گیری از سیره امام رضا(ع)

سید صدر الدین شریعتی؛ فاطمه صحرایی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.40836.2103

چکیده
  روابط عاطفی میان والدین در خانواده که مهم‏ترین نهاد تربیتی جامعه و نخستین آموزشگاه فرد شمرده می‏شود، اثرگذارترین عامل حرکت مطلوب فرزندان برای انتخاب سبک و شیوه زندگی اسلامی است. این پژوهش به بررسی تعدادی از نقش‏هایی که والدین می‏توانند در تربیت عاطفی فرزند خود داشته باشند می‏پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. به‌منظور ...  بیشتر

4. سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی

سید صدر الدین شریعتی؛ احمد نوروند؛ محسن ایمانی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1397، ، صفحه 21-41

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.28594.1725

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تبیین و معرفی سبک مصرف غذا در آموزه های تعلیم و تربیت دین اسلام می باشد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی نظری می باشد و به لحاظ روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی است و به روش کتابخانه ای و با استفاده از امکانات رایانه ای، مطالب از کتابخانه های دیجیتالی و صفحات وب جمع آوری شده است. یافته ها: توجهی جامع به گزاره ...  بیشتر

5. نگاهی به خرافه پرستی در ایران و جهان و راهکار تربیتی مواجهه با آن.

سید صدرالدین شریعتی؛ سپیده انصافی مهربانی

دوره 7، شماره 26 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.6721

چکیده
  یکی از معضلات همیشگی جوامع، وجود خُرافه و اعتقاد به آن است. عوامل و زمینههای خُرافهگرایی در همه کشورها، آیینها و دینها وجود دارد و بمانند پوستینی وارونه در پی تحریف واقعیتاند. نحلههای خرافهپرستی یکی پس از دیگری رشد یافته و هر روز عدهای زیادی از مردم ناآگاه (از جمله مردم ایران) را جذب خود میکند. براین اساس در نوشتار فوق برآنیم تا با نگاهی ...  بیشتر