کلیدواژه‌ها = اعتیاد به اینترنت
تعداد مقالات: 2
1. نقش میانجی استرس کرونا در رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22054/qccpc.2020.53954.2480

هادی سلیمی؛ کبری حاجیعلیزاده؛ مجتبی عامری سیاهویی؛ پریسا بهدوست