1. نقش میانجی انزوای اجتماعی در رابطه بین سیستم های مغزی-رفتاری و ویژگی های شخصیتی هگزاکو با تحمل پریشانی در افراد وابسته به مواد مخدر

ناهید کرمی؛ ناصر امینی؛ محمد بهروزی؛ غلامرضا جعفری نیا

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1400، ، صفحه 221-258

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.55015.2524

چکیده
  یکی از بزرگترین مشکلات جوامع انسانی معضل وابستگی به مواد است که سلامت جامعه، خانواد و فرد را به خطر می‌اندازد و باعث از دست رفتن کارکردهای فردی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی انزوای اجتماعی در رابطه بین سیستم‌های مغزی-رفتاری و ویژگی‌های شخصیتی هگزاکو با تحمل پریشانی در افراد وابسته ...  بیشتر

2. پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق

عبدالباسط محمودپور؛ طاهره شیری؛ کیومرث فرحبخش؛ شادی ذوالفقاری

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 121-141

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.43452.2164

چکیده
  چکیده سابقه و هدف: پیچیدگی پدیده طلاق و آمار رو به رشد آن در تمام جوامع حاکی از لزوم مطالعه همه جانبه عوامل زمینه ساز این معضل اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی و تحمل پریشانی با میانجیگری احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه، انجام گرفته است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی ...  بیشتر

3. مدل‌یابی معادلات ساختاری پیش‌بینی اعتیادپذیری بر اساس طرح‌واره وابستگی/بی‌کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی – رفتاری در دانش‌آموزان

رضا فراوانی؛ ناصر امینی؛ عزت دیره؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 31-57

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.37724.2021

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مدل‌یابی ساختاری پیش‌بینی اعتیادپذیری بر اساس طرح‌واره وابستگی/ بی‌کفایتی و تحمل پریشانی با نقش میانجی‌گری سیستم­های مغزی– رفتاری در بین دانش‌آموزان کرج بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات ساختاری بود و جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش‌آموزان مقطع دوم دبیرستان‌های ...  بیشتر