کلیدواژه‌ها = برنامه آموزشی
تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 1-30

10.22054/qccpc.2022.63466.2788

غزال زندکریمی؛ کوثر دهدست؛ زهرا کربلایی شالباف


تدوین و اثربخشی برنامه آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه‌های هشیاری و انتخاب بر جوانان

دوره 8، شماره 30، تیر 1396، صفحه 131-165

10.22054/qccpc.2017.21772.1518

فاطمه سعیدیان؛ فریبرز باقری؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ حسین سلیمی بجستانی