تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزندپروری نوجوانان در فضای مجازی

غزال زندکریمی؛ کوثر دهدست؛ زهرا کربلایی شالباف

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.63466.2788

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین و اعتباریابی برنامه آموزش فرزند‌پروری نوجوانان در فضای مجازی بود. روش پژوهش کیفی از نوع نظریه زمینه‌ای به روش استراوس و کوربین بوده و داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته عمیق با والدین مدارس منطقه 13 تهران بدست آمد. نمونه‌گیری به روش هدفمند بوده و شرکت کنندگان واجد ملاک‌های ورود به پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران

زهرا نیلی احمد آبادی؛ فریبرز باقری؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، ، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.43869.2168

چکیده
  دوران کودکی بدلیل شکل‌گیری شخصیت فرد، از مهم‌ترین و موثرترین دوران‌های زندگی هر فرد است. در این پژوهش، هدف، تدوین و بررسی اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی و رضایت از زندگی مادران بود و فرض بر این بود که آموزش برنامه فرزندپروری با تاکید بر نظریه انتخاب، بر بهبود رابطه والد-فرزندی ...  بیشتر

تدوین و اثربخشی برنامه آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه‌های هشیاری و انتخاب بر جوانان

فاطمه سعیدیان؛ فریبرز باقری؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ حسین سلیمی بجستانی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1396، ، صفحه 131-165

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.21772.1518

چکیده
  دوره جوانی بعنوان یک دوره پراهمیت در زندگی انسان و زمان تصمیم گیری‌های اساسی است و این تصمیمات عموما تاثیر بزرگی بر تمام زندگی فرد می گذارد. در این پژوهش، هدف تدوین آموزش خودمدیریتی با تاکید بر مولفه های هشیاری و انتخاب و سپس بررسی اثربخشی این برنامه بر افزایش خودمدیریتی جوانان شهر تهران است و فرض بر این است که آموزش خودمدیریتی با ...  بیشتر