1. بررسی نقش تعدیل‌کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب‌آوری و سلامت عمومی

محمدعلی بشارت؛ حسینعلی جاهد؛ سیده اسماء حسینی

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 67-87

چکیده
  در این پژوهش نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطة بین تاب آوری و سلامت عمومی در یک نمونة دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت. هفتاد و پنج نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (65 دختر و 10 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا مقیاس خود­تاب­آوری ((ERS، مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) و پرسشنامه سلامت عمومی ...  بیشتر

2. اثربخشی گروه درمانی شناختى- رفتارى در افزایش سلامت روانی و بازگشت به مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوءمصرف مواد در سطح شهر تهران

لیلا شکوهی امیرآبادی؛ علیرضا صفوی

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، ، صفحه 73-91

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.5909

چکیده
  زمینه:پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری بر سلامت روانی و پیشگیری از عود مصرف مواد مخدر در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شده است. روش:روش پژهش در این تحقیق، شبه آزمایشی بود و جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیۀ بیماران (معتادان) مراجعه کننده به دو مرکز درمان سوءمصرف مواد در سطح شهر تهران، انتخاب نمونه ...  بیشتر

3. بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « آموزش خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر اصفهان

مریم فاتحی زاده؛ مرضیه ملکی ها

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 66-77

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5923

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زوجین شاهد، جانباز و ایثارگر شهر اصفهان که مراجعه کننده به مراکز مشاوره و واحد مددکاری مناطق سه گانه بنیاد شهید اصفهان بوده است و نمونه مورد نظر 16 زوج بوده که با استفاده از روش نمونه گیری ...  بیشتر