1. نقش واسطه‌ای امید به زندگی در رابطه باورهای مذهبی و اضطراب بیماری کروناویروس

مهدی ارخودی قلعه نوئی؛ مرضیه حقایقی؛ طلیعه سعیدی رضوانی

دوره 12، شماره 47 ، پاییز 1400، ، صفحه 307-328

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.58322.2625

چکیده
  همه گیری کروناویروس در جهان و ایران موجب مشکلات جسمی و روانی بسیاری از جمله اضطراب در افراد شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای امید به زندگی در رابطه باورهای مذهبی و اضطراب بیماری کروناویروس بود. طرح پژوهش توصیفی همبستگی و به عبارت دقیق‌تر تحلیل مسیر بود. جامعه آماری کلیه افراد 18 تا 60 ساله بودند که طی یک فراخوان اینترنتی در ...  بیشتر

2. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر افزایش امید به زندگی و تاب‌آوری مادران کودکان استثنایی

فاطمه بهرامی؛ یونس زاهدی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 171-189

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.30698.1788

چکیده
  رفتاردرمانی دیالتیکی یکی از درمان‌های موج سوم در زمینه درمان اختلالات رفتاری است. هدف این پژوهش تعیین اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر امید به زندگی و تاب آوری مادران دارای کودک اسنثنایی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران مراجعه‌کننده به مرکزآموزشی کودکان استثنایی شهر سبزوار در زمستان 1394 بود. به‌منظور انتخاب نمونه، از ...  بیشتر

3. بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

سید محمد حسینی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ امید میرزایی فندخت

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 23-39

چکیده
  هدف: این پژوهش در جهت بررسی اشتغال در رابطه  میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی می‏باشد. جامعه آماری این پژوهش را دو گروه دختر و پسر شاغل و غیر شاغل که در دوره کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده‏اند تشکیل دادند،در نمونه‏ای متشکل از ...  بیشتر