کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 5
2. مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزشِ تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خود نظم جوئی تحصیلی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 1-24

10.22054/qccpc.2017.22778.1552

کامران شیوندی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ صغری ابراهیمی قوام


3. رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 51-63

10.22054/qccpc.2012.6070

حسن سعیدی راد؛ عفت سادات رباط جزی