نویسنده = خالد اصلانی
تعداد مقالات: 3
2. اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد- کودک

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 183-201

10.22054/qccpc.2017.7095

خالد اصلانی؛ مرضیه وارسته؛ عباس امان الهی