1. شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

حسین کشاورز افشار؛ عباس جواهری؛ نیکو قاضی نژاد

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 91-116

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.47742.2231

چکیده
  ناتوانی­های یادگیری از مهم­ترین مسائل مربوط به مدرسه هستند و دانش آموزان مبتلا به آن اغلب در جریان مهارت­های اجتماعی و دوست­یابی با مشکل روبرو هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی کیفیت دوستی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شد. در این مطالعه، از روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه­ی آماری پژوهش، کودک ...  بیشتر

2. بررسی رابطه سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی با اضطراب تحصیلی دانشجویان

حسین کشاورز افشار؛ جواد میرزایی

دوره 9، شماره 34 ، تابستان 1397، ، صفحه 211-238

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.31279.1804

چکیده
  اضطراب تحصیلی بر تمام جنبه‌های زندگی دانشجویان تأثیر می‌گذارد و به نظر می‌رسد در بین متغیرهای فراوانی که بر این تأثیرگذار است، سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اضطراب تحصیلی بر اساس سازگاری اجتماعی، هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی در دانشجویان انجام شد. ...  بیشتر