نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان و خانواده دانشگاه امین

چکیده

کارکنان مراقبت‌های بهداشتی به‌ویژه زنان پرستار، در طول مراقبت از بیماران کووید ۱۹، پریشانی روان‍شناختی زیادی را تجربه کردند. شناسایی مشکلات روان‍شناختی پرستاران که سلامت روانی آنان را در طول مراقبت از این بیماران بر هم می‌زنند و استراتژی‍های مقابله‌ای آنان، می‌تواند به کاهش پریشانی روان‍شناختی آن‍ها کمک کند. هدف از این پژوهش جستجوی کیفی پریشانی روان‍شناختی و استراتژی‍های مقابله‌ای زنان پرستار خط مقدم بیماری کووید 19 بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. نمونه‌های پژوهش با انتخاب 20 زن پرستار (در دو طیف سابقه کاری حداقل 5 سال و 20 سال به بالا) با بهره‌گیری از نمونه‌گیری گلوله برفی و هدفمند به حد اشباع رسید. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه تلفنی تصویری استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بر اساس مدل براون و کلارک (2006) صورت گرفت. یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در شش مضمون اصلی اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، ترس، مشکلات خواب و استراتژی‍های سازنده (آرام بخشی، خودسازگاری، استفاده از منابع حمایتی) استخراج و طبقه‌بندی شد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که زنان پرستار خط مقدم تحت تأثیر بیماری کووید 19، انواع پریشانی روان‍شناختی را تجربه کرده‌اند و علاوه بر توجه به استراتژی‍های سازنده آنان می‌بایستی در این زمینه تمهیدات لازم به کار گرفته شود و همچنین توجه به تجربیات پرستاران در طول پاندمی کرونا ویروس می‌تواند یک پیش‌نیاز برای فراهم کردن برنامه سلامت روان و بهبود کیفیت آن‍ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitatively in search of psychological distress and coping strategies of female frontline nurses

نویسنده [English]

  • tahereh nori chenashk

Faculty member of Amin University Women and Family Studies Research Group

چکیده [English]

Sciences Health care workers, especially female nurses, experience a great deal of psychological distress while caring for Covid 19 patients. Identifying the psychological problems of nurses that disrupt their mental health while caring for these patients and their coping strategies can help reduce their psychological distress. The aim of this study was to qualitatively investigate the psychological distress and coping strategies of female frontline nurses in Covid 19 disease. This research was conducted in terms of applied purpose and with a qualitative approach and phenomenological method. The research samples were saturated by selecting 20 female nurses (in two ranges of work experience of at least 5 years and 20 years and above) using snowball and targeted sampling. Video telephone interviews were used to collect data. Interviews were analyzed using thematic analysis based on the model of Brown and Clark (2006). Findings from the interviews were extracted and classified into six main themes: anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, fear, sleep problems and constructive strategies (sedation, self-adjustment, use of supportive resources). Based on the research findings, it can be concluded that female frontline nurses under the influence of Covid 19 disease have experienced various types of psychological distress and in addition to paying attention to their constructive strategies, the necessary measures should be taken in this regard and also attention to experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • Psychological distress
  • Coping strategies
  • Female nurses