مشاوره خانواده
تجارب زیسته جوانان معتاد از نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری از عود اعتیاد

علی بیانی؛ رحمت الله امیر احمدی؛ علی رضا اسماعیلی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، ، صفحه 67-101

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.72447.3074

چکیده
  عود اعتیاد پدیده ای پیچیده، چند وجهی و پویا است که تحت تاثیر عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی قرار می گیرد. هدف این پژوهش واکاوی تجارب زیسته جوانان معتاد از نقش حمایت اجتماعی در پیشگیری عود اعتیاد بود. به منظور کشف تجارب زیسته جوانان از نقش حمایت اجتماعی در بازگشت مجدد آنان به اعتیاد از روش پدیدار شناسی توصیفی هوسرل بهره گرفته شد. جامعه ...  بیشتر

شناخت فقدان‌های تجربه‌شده در تاریخچه‌ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی

مانی رفیعی اردستانی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1398، ، صفحه 63-98

https://doi.org/10.22054/qccpc.2019.28112.1707

چکیده
  فقدان، اگرچه تجربه‌ای مشترک میان انسان‌هاست، تعریف و گستره‌ی آن به این واسطه که افراد مختلف برداشت‌های گوناگونی از آن دارند کماکان چالشی پیش روی پژوهش‌گران و درمان‌گرانی است که با این پدیده روبرو می‌شوند. در این مطالعه، که به شیوه‌ای کیفی و پدیدارشناختی، با نمونه‌گیری هدفمند و به کمک گروه‌های کانونی و مصاحبه‌ی ژرف‌نگر انجام ...  بیشتر

رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با هویت جوانان شهر تهران

اسمعیل شامانی؛ مهدی واحدی؛ داریوش نوروزی

دوره 7، شماره 28 ، دی 1395، ، صفحه 163-182

https://doi.org/10.22054/qccpc.2017.7094

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت فرهنگی جوانان منطقه 12 شهر تهران پرداخته است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش جوانان 29-15 ساله منطقه 12 شهر تهران در سال 1395 می‌باشند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شده و تعداد 267 نفر از جوانان دختر و پسر مورد بررسی ...  بیشتر