کلیدواژه‌ها = تربیت
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی آموزش مولفه های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 117-138

10.22054/qccpc.2020.37861.2025

سمیرا طاوسی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ حسین سلیمی بجستانی


2. بررسی نقش والدین در تربیت عاطفی کودک با بهره گیری از سیره امام رضا(ع)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 59-80

10.22054/qccpc.2019.40836.2103

سید صدر الدین شریعتی؛ فاطمه صحرایی


3. سبک مصرف غذا در تعلیم و تربیت اسلامی

دوره 9، شماره 33، بهار 1397، صفحه 21-41

10.22054/qccpc.2018.28594.1725

سید صدر الدین شریعتی؛ احمد نوروند؛ محسن ایمانی