مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب هستی در زنان مبتلا به سرطان پستان

زهرا زری معین؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ محمد رضا صیرفی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1402، ، صفحه 39-66

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.70009.3011

چکیده
  سرطان پستان شایعترین بیماری سرطانی و دومین علت مرگ و میر سرطانی در بین زنان است و با پریشانی‌های روان‌شناختی، اضطراب، اختلالات عاطفی و افسردگی همراه است. لذا مداخلات روان‌شناختی برای کاهش پیامدهای استرس‌زای ناشی از تشخیص و درمان‌های پزشکی سرطان پستان ضرورت می‌یابد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی معنویت درمانی با درمان پذیرش ...  بیشتر

بررسی میانجی های درمانی و اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر

رضا مژدهی؛ احمد اعتمادی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1390، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qccpc.2011.5928

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میانجی های درمانی و اثربخش درمان پذیرش و تعهد و ارائه ی راه حل هایی به منظور بهینه سازی شیوه های درمانی اختلال اضطراب فراگیر، انجام شد. نمونه ی پژوهش شامل پنج نفر بود که از نظر سن، جنس، سابقه ی ابتلا به بیماری و همبودی با افسردگی، متفاوت بودند و با استفاده از روش « نمونه گیری هدفمند» از بین 36 نفر عضو جامعه ...  بیشتر