کلیدواژه‌ها = تجربه زیسته
تعداد مقالات: 3
1. زمینه‌های مؤثر در تجربه سوگ بعد از مرگ عضو خانواده: یک مطالعه پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398

10.22054/qccpc.2020.48664.2275

پروین بانو عظیم اوغلی اسکویی؛ کیومرث فرحبخش؛ امید مرادی


2. بررسی کیفی تجربه زیسته خانواده‌های گسسته و درهم‌تنیده درکنارآمدن با قرنطینه در دوره شیوع کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

10.22054/qccpc.2020.53015.2441

علی قره داغی؛ سپیده معصومی علاء


3. شناخت فقدان‌های تجربه‌شده در تاریخچه‌ی زندگی جوانان ساکن تهران: یک پژوهش پدیدارشناختی

دوره 10، شماره 37، بهار 1398، صفحه 63-98

10.22054/qccpc.2019.28112.1707

مانی رفیعی اردستانی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ نورعلی فرخی