1. مدل‌های نظام راهنمایی مورد نیاز تحول بنیادین آموزش و پرورش

محمدرضا تمسکی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 143-172

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.42624.2155

چکیده
  چکیده اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش تنها از سه «مدل مشاوره‌ای» تحصیلی، شغلی یا سازشی سخن به میان آورده‌اند، اما نسبت به«مدل‌ راهنمایی» بومی یا غیر بومی ساکتند. سه مدل یادشده نمی‌توانند همه اهداف اسناد فوق را محقق سازند و نیاز به مدل‌هایی متناسب با اهداف اسناد تحول احساس می‌شود. به علاوه «راهنمایی»، که جنبه پیشگیری ...  بیشتر