1. تأثیر آموزش خوددلگرم سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان شناختی

عزت اله قدم پور؛ لیلا منصوری؛ زهرا خلیلی گشنیگانی؛ فروزان امرایی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، ، صفحه 147-170

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.33571.1880

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش خوددلگرم­سازی شوناکر بر احساس تنهایی و بهزیستی روان‌شناختی بود. روش­ پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی از نوع پیش­ آزمون-پس­ آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ آماری پژوهش شامل کلیه دانش­ آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 96-1395 بود. به‌منظور اجرای پژوهش غربالگری انجام ...  بیشتر

2. اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش‌آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین

حسنعلی ویسکرمی؛ لیلا منصوری؛ سمیه روشن نیا

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 39-62

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2018.26149.1642

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین بود. روش‌ پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری آن شامل کلیه دانش‌آموزان پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم‌آباد بود که از میان آنها تعداد 30 نفر که دارای پیشرفت تحصیلی ...  بیشتر