نویسنده = علی قره داغی
تعداد مقالات: 5
5. بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 27-44

10.22054/qccpc.2016.6720

ابراهیم نعیمی؛ سید محمد حسین آشفته؛ ریحانه طالبی