تدوین و آزمون مدل گستردگی حوزه‌های تعارض والد - نوجوان

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1401، ، صفحه 149-180

https://doi.org/10.22054/qccpc.2022.64910.2836

چکیده
  در پژوهش‌های مختلف سازه فراوانی تعارض و گستردگی مسائل تعارض‌آمیز به جای همدیگر مورد استفاده قرار می‌گرفتند و تمایزی بین آن‌ها وجود نداشت. در حالی که با گسترش مدل‌های نظری این سازه‌ها از هم متمایز شدند. با این وجود برخلاف سازه فراوانی تعارض که ابزاری برای سنجش آن وجود داشت، هنوز مدلی برای اندازه‌گیری سازه گستردگی حوزه‌های تعارض ...  بیشتر

"ما ازدواج کرده ایم، اما زیر یک سقف زندگی نمی کنیم": تجارب زیسته افراد متاهل در دوران عقدبستگی

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری

دوره 12، شماره 48 ، دی 1400، ، صفحه 55-100

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.60370.2683

چکیده
  دوران عقد، از اولین مراحل چرخه زندگی خانواده‌های ایرانی به شمار می‌رود. ازآنجاکه دوران عقدبستگی، دورانی ست که افراد متأهل هستند اما هنوز زندگی مشترک در زیر یک سقف را آغاز نکرده‌اند، توجه به این دوران به‌عنوان اولین مرحله تأهل، امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف از پژوهش فوق، شناسایی تجارب زیسته زنان و مردان متأهل ایرانی در طول دوره ...  بیشتر