رابطه بین توانمندی‌های شخصیتی با عملکرد وظیفه‌ای و زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توانمندی‌های شخصیتی در پیش‌بینی عملکرد شغلی کارکنان انجام شد. بدین منظور 165 نفر به صورت تصادفی ساده از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش آزمون توانمندی ها و ارزش‌ها در عمل (پیترسون و سلیگمن،2003)، فهرست وارسی عملکرد وظیفه‌ای (بیرنه و همکاران،2005) و فهرست وارسی عملکرد زمینه‌ای (کونوی،1999) بودند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که توانمندی‌های آزاداندیشی، معنویت و هوش اجتماعی، عملکرد شغلی وظیفه‌ای، و توانمندی‌های قدرشناسی و آزاداندیشی، عملکرد شغلی زمینه ای را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Character Strengths and Task and Contextual Performance

نویسندگان [English]

  • simin dokhtkalani 1
  • korosh namdari 2
چکیده [English]

The present research aims to study the role of character strengths in predicting the employees’ task performance. Using simple sampling method, 165 subjects were randomly selected from among the personnel of Shahid Mohammad Montazeri Power Generation Management Company. The instruments used in the study included Values in Action Inventory of Strengths (Peterson & Seligman, 2003), the Task Performance Checklist (Byrne et al. 2005) and the Contextual Performance Checklist (Conway, 1999). The results of the stepwise regression analysis indicated that the character strengths of open- mindedness, spirituality and social intelligence predicted task performance, and that the character strengths of gratitude and open- mindedness predicted contextual performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character Strengths
  • Task Performance
  • Contextual Performance