مقایسه ابعاد سرشتی – منشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با افراد سالم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد سرشتی و منشی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با افراد عادی بود، به این منظور 26 بیمار بستری مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و 26 فرد سالم فاقد تشخیص روانپزشکی انتخاب و پرسشنامه 125 سوالی سرشت و منش کلونینچر را تکمیل نمودند، جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد، نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که نمرات افراد مبتلا به اختلال PTSD در دو بعد آسیب پرهیزی و پاداش وابستگی و دو بعد منشی خودراهبری و همکاری متفاوت از افراد سالم است، این پژوهش راهگشای شناخت دقیق تر ابعاد زیربنا ی یا اختلال استرس پس از سانحه بوده و میتواند در بهبود روند درمانی این اختلال موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of temperament and character dimensions in post-traumatic stress disorder patients and normal individuals

نویسندگان [English]

  • ayda abdollah zadeh jaddi 1
  • touraj hashemi nosrat abadi 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare Temperament and Character dimension in post-traumatic stress disorder (PTSD) patients with healthy group. For this purpose, 26 PTSD inpatients and 26 healthy individuals without psychiatric history were selected and completed TCI_125 inventory. The data analyzed using MANOVA test. The results showed that PTSD patients have significant differences in two temperament dimensions( Harm avoidance and Reward dependence) and two character dimensions ( Self directedness and Cooperativeness).This study can help us in recognizing underlying factors of PTSD and improving therapy processes of this disorder

کلیدواژه‌ها [English]

  • temperament
  • character
  • Post Traumatic Stress Disorder