نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

چکیده

در مطالعه شبه تجربی، به بررسی تآثیر درس پژوهی با تآکید بر خلاقیت بر روی خلاقیت 78 معلم و 1900 دانش آموز 38 مدرسه ابتدایی مناطق نوزده گانه شهر تهران پرداخته شد، در گیر ساختن معلمان و دانش آموزان در فعالیت های اکتشافی و انجام پروژه در زندگی واقعی با هدف پرورش خلاقیت معلمان و دانش آموزان، ارج نهادن به خلاقیت و فراهم ساختن محیطی غنی و حمایت کننده، از جمله برنامه های غنی سازی بوده است.کارکنان 68 ساعت آموزش دیدند، در طول سال با درس پژوهی و بکارگیری روش های پرورش خلاقیت، به غنی سازی برنامه درسی مدرسه پرداختند. با استفاده از آزمون خلاقیت در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، امتیازات معلمان و دانش آموزان، گروه تجربی در مقایسه با گروه گواه، افزایش قابل توجهی نشان دادو بین نمرات خلاقیت معلمان و معدل نمرات خلاقیت دانش آموزان کلاس آنها همبستگی خطی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با استفاده از مشاهده و پرسشنامه و اجرای ان بر روی 188 نفر از کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس نشان داده شد، درس پژوهی موجب رشد مهارت های حرفه ای معلمان گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the effects of creativity-based lesson study on the teachers' professional skills and creative manner of students and teachers

نویسنده [English]

  • bahman hurizad

چکیده [English]

In a quasi-experimental study, the effect of lesson study with emphasis on creativity was investigated on creativity of 78 teachers and 1900 primary school pupils. Getting involved teachers and pupils in explorative activities and projects in real life, in order to develop their creativity, valuing creativity and providing a rich and supportive environment, have been among enrichment program. The staff was trained for 68 hours, within the year with lesson study and using the methods of developed creativity, enriched the curriculums of school. Based on the creativity test scores of pupils and teachers, the experimental group compared with the control group, showed a significant increase, and between the teachers' creativity scores and the average score of their pupils a positive and significant linear correlation exists. In addition, the lesson study caused the growth of teachers’ professional skills

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum enrichment
  • lesson study
  • creativity
  • professional skills