مقایسه اثربخشی روشهای درمانگری بیوفیدبک و کگل در درمان بی اختیاری ادراری فوریتی زنان


عنوان مقاله [English]

the comparison of biofeed back and kegel exercises methods effectiveness in treatment of urg urinary incontinence in women

نویسندگان [English]

  • amin rafiepoor
  • abbas rahiminejad
  • reza rostami
  • masood golamalilavasani