کلیدواژه‌ها = "سندرم شناختی_توجهی"
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی درمان فراشناختی با تأکید بر کارکردهای احرایی مغز بر سندرم شناختی-توجهی و حس انسجام خوددر مبتلایان به اضطراب

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 195-220

10.22054/qccpc.2019.40298.2080

سهیلا باباخان زاده؛ پروین احتشام زاده؛ زهرا افتخار صعادی؛ سعید بختیارپور؛ احمد علی پور