کلیدواژه‌ها = متغیر های شخصیتی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل رابطه متغیر های شخصیتی با استرس شغلی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1393، صفحه 124-140

زهرا طباطبایی جبلی؛ علی دلاور؛ احمد برجعلی