آسیب شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین در خانواده از دیدگاه قرآن

ابراهیم نعیمی؛ سمیه کاظمیان

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22054/qccpc.2014.1682

چکیده
  اگرچه دربارة اهمیت نهاد خانواده در اسلام و آموز‌ه‌های دینی دربارة تحکیم نهاد خانواده، پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است، اما ویژگی عمدة این پژوهش‌ها، غفلت از بازخوانی آموزه‌های دینی از منظر آسیب‌شناسی کارکردهای جنسیتی زوجین است. نویسنده بر این باور است که در ایران نظریه پردازی و نگاه جامع به خانواده وجود نداشته و از همین روی، کارکردهای ...  بیشتر

بررسی رابطه تیپ شخصیتی مادر با میزان خودآگاهی او در اولین دوره بارداری

مستوره صداقت؛ گلناره قربانو

دوره 5، شماره 20 ، دی 1393، ، صفحه 66-84

چکیده
  تمایل به بچه‏دار شدن از منابع پیچیده زیستی – اجتماعی – فرهنگی و تجارب هشیارانه درون روانی نشأت می‏گیرد. در فرایند بارداری نه تنها جنین تحول می‏یابد، بلکه زن نیز دستخوش دگرگونی‏هایی، خواه جسمانی و خواه روانشناختی، می‏گردد. در این دوره عواملی چون شخصیت و درک از خود می‏توانند در حل بحران ها و مواجه شدن با آنها تأثیرگذار ...  بیشتر