1. بررسی تآثیر درس پژوهی خلاقیت محور بر توسعه توانمندی های حرفه ای معلمان و یادگیری رفتار خلاق معلمان و دانش آموزان

بهمن حوریزاد

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 75-92

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5867

چکیده
  در مطالعه شبه تجربی، به بررسی تآثیر درس پژوهی با تآکید بر خلاقیت بر روی خلاقیت 78 معلم و 1900 دانش آموز 38 مدرسه ابتدایی مناطق نوزده گانه شهر تهران پرداخته شد، در گیر ساختن معلمان و دانش آموزان در فعالیت های اکتشافی و انجام پروژه در زندگی واقعی با هدف پرورش خلاقیت معلمان و دانش آموزان، ارج نهادن به خلاقیت و فراهم ساختن محیطی غنی و حمایت ...  بیشتر