نقد مبانی انسان‌شناختی نظریه مراجع محور راجرز با نگرش به منابع اسلامی

امیر قربانپور لفمجانی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1400، ، صفحه 47-96

https://doi.org/10.22054/qccpc.2021.53146.2448

چکیده
  هدف تحقیق حاضر نقد مبانی انسان‌شنا‌ختی نظریه‌ی مراجع محوری کارل رانسوم راجرز بوده است. راجرز نسبت به انسان نگاه خوش بینانه و مثبتی داشت. از نظر راجرز انسان اصولا موجوی منطقی، اجتماعی، پیش رونده و واقع بین است که مهم‌ترین انگیزه‌اش نیل به خودشکوفایی است. در این مسیر مبنا و ملاک عمل کردن خود نظمی ارگانیزمی است. نیازی نیست که نگران ...  بیشتر

درآمدی بر سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات

سیدصدرالدین شریعتی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6082

چکیده
  نگاهی به تاریخ اندیشه اجتماعی حکایت از وجود سه سبک اصلی زندگی دارد. نخست، سبکی رهبانیت یاتارک که دنیایی که معتقد است دنیا محمل تخریب هویت و شخصیت انسان است و جایی است که انسان را به بند می‌کشد و مانع رشد و سعادت و تعالی انسان می‌شود، بنابراین برای مبارزه با دنیا باید از ازدواج، قبول مسئولیت و هر گونه تعهد اجتماعی بگریزیم و در چله نشینی ...  بیشتر