1. تاثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه گویی بر مهارتهای اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان دو زبانه دوره پیش دبستانی

مهدی واحدی؛ عباس قلتاش؛ پریسا چرخ آبی

دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 81-110

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.41230.2118

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مفاهیم علوم به شیوه قصه‌گویی بر مهارت‌های اجتماعی و هوش کلامی نوآموزان دوزبانه دوره پیش‌دبستانی شهرستان کارون در سال 1397 بود. جامعه موردتحقیق کلیه نو آموزان دختر و پسر پیش‌دبستانی شهرستان کارون بود که طی آزمونی مقدماتی تعداد 30 کودک از آنانی که نمرات پایین‌تری در پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون ...  بیشتر