نویسنده = محمد جلالوند
تعداد مقالات: 2
1. نقش واسطه‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک های دلبستگی و افسردگی در دانشجویان

دوره 7، شماره 25، فروردین 1395، صفحه 91-110

10.22054/qccpc.2016.5889

فرامرز سهرابی؛ افسانه دارابی؛ ناهید راستگو؛ محمد جلالوند؛ یوسف اعظمی


2. نقش تاب آوری، معنویت و دینداری در پیش بینی رضایتمندی از زندگی در سالمندان

دوره 3، شماره 12، دی 1391، صفحه 1-20

10.22054/qccpc.2011.5906

یوسف اعظمی؛ عبدالله معتمدی؛ یونس دوستیان؛ محمد جلالوند؛ محسن فرزانگان