1. اثر‌بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد-شناختی رفتاری (‌ACT-CBT) و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان پسر مبتلا به سوء-استفاده جنسی

محسن گل پرور؛ محمد اکبری

دوره 10، شماره 39 ، پاییز 1398، ، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.41608.2133

چکیده
  سوءاستفاده جنسی از زمره تروماهای روان‌شناختی است که سلامت نوجوانان را به طور جدی تهدید نموده و آن‌ها را نیازمند یاری‌رسانی حرفه‌ای می‌کند. این پژوهش با هدف تعیین اثر‌بخشی درمان ACT-CBT و رویکرد آموزش مدیریت والدین (PMT) بر سرمایه عاطفی نوجوانان مبتلا به سوء‌استفاده جنسی اجرا شد. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و طرح پژوهش، سه‌گروهی ...  بیشتر

2. رابطه غنی بودن پیوند کار- خانواده با عزت نفس و امنیت روان شناختی

محسن گل پرور؛ آیدا مرادی نیا

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4211

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری غنی بودن پیوند کار-خانواده با عزت نفس و امنیت روان­شناختی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و نمونه پژوهش 385 نفر از کارکنان یک بانک خصوصی در شهر اصفهان بودند که به شیوه‌ی نمونه­گیری سهل­الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه غنی­ بودن پیوند کار-خانواده (رشید و همکاران، 2011)، پرسشنامه محقق ...  بیشتر