نویسنده = ایران صادقی
تعداد مقالات: 1
1. نقش خودشناسی، عشق و هوش هیجانی در پیش بینی تعارضات زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22054/qccpc.2021.64092.2810

ایران صادقی؛ افشین صلاحیان؛ مهدیه صالحی