وضعیت حساسیت حافظه ضمنی و آشکار نسبت به واژه های مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضای بدن در زنان چاق و معمولی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: از آنجایی که در زمینه ارتباط بین حافظه ضمنی و آشکار با مسائل زبان شناختی در ایران، تحقیقات اندکی صورت گرفته است، این مطالعه بر آن است که به بررسی فرآیند پردازش اطلاعات در زمینه واژه های مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضای بدن در زنان چاق و معمولی بپردازد، به این منظور با استفاده از آزمون های حافظه ضمنی و آشکار، دو زن بیمار مبتلا به چاقی مفرط، ده زن چاق و ده زن معمولی مورد بررسی قرار گرفتند، در آزمون های حافظه، از واژه های مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضای بدن استفاده شد، نتایج آزمون ها حاکی از وجود حساسیت در حافظه ضمنی بود، بیماران مبتلا به چاقی مفرط در کامل کردن کلمه های مرتبط با غذا موفق ت ر از سایرکلمات بودند، زنان چاق در کامل کردن کلمات مرتبط با غذا و تناسب اندام بهتر عمل کردند و بالاخره در مورد زنان معمولی حساسیت خاصی دیده نشد و این افراد نسبت به انواع واژه ها حساسیت تقریباً یکسانی را از خود نشان دادند. آزمون حافظه آشکار، حساسیتی در میان گروه خاصی نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sensitivity of the Explicit and Implicit Memory to Vocabulary Related to Food, Body Style, and Body Organs in Ordinary and Obese Female Subjects

نویسندگان [English]

  • hasan mokhtarpur 1
  • mehdi fatahi 2
چکیده [English]

Since little research, in Iran, has been carried out into the relationship between implicit and explicit memories and linguistic issues, the present research seeks to study the information-processing trend with regard to the vocabulary related to food, body style, and body organs in ordinary and obese female subjects. To achieve such a goal, ten women suffering from severe obesity, ten obese, and ten normal women were studied using implicit/explicit memory tasks. In memory tasks, the vocabulary related to food, body style, and body organs was used. The results showed bias in regards to the implicit memory. The subjects with severe obesity were more successful in completing word stems related to food. The obese women performed better on the vocabulary related to food and body style. Showing the same bias to different types of words, the normal group displayed no special tendency. The explicit memory task revealed no bias in any certain group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • obesity
  • implicit memory
  • explicit memory
  • food
  • body style