1. بررسی تحول همدلی، اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی در دانش آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال

زینب خانجانی؛ جعفر بهادری خسروشاهی

دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 195-218

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.22576.1544

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تحول همدلی، اختلالات درونی‌سازی و برونی‌سازی در دانش‌آموزان دختر و پسر 5 تا 11 سال بود.روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است.جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کودکان سنین 5 تا 11 سال شهر تبریز بودند که به این منظور 150 نفر از دختران و پسران سنین 11- 5 سال پیش‌دبستانی و دبستانی شهرستان تبریز با روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر