1. اشرافیگری، سبکی ناپسند برای زندگی(با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری)

عباس اشرفی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 143-164

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6089

چکیده
  اشرافی‌گری برای مدلی از زندگی به کار برده می‌شود که در آن شخص سعی می‌کند به روش اشراف زندگی کند مناسبات اجتماعی خود را براساس روش اشرافی برقرار کند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای متنی به بررسی سبک زندگی اشرافی با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری در محورهای واژه‌شناسی، عوامل، انواع، آثار و پیامدهای اشرافیگری پرداخته ...  بیشتر