آسیب‌شناسی سبک زندگی در برنامه‌های تلویزیون و راهکارهای ارتقای آن در ایران امروز

حامد فروزان؛ حجت الله امینی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1392، ، صفحه 195-232

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6091

چکیده
  با وجود وسایل ارتباطی و گسترش ارتباطات بشر هرروز بیش از پیش به اهمیت استفاده از آن در زندگی انسان‌ها افزوده می‌شود. این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی سبک زندگی در برنامه‌های تلویزیون و راهکارهای ارتقای آن در ایران امروز انجام شده است. این مطالعه کیفی، از نوع تحلیل محتوا و با مشارکت 40 نفر از صاحب‌نظران علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی که با ...  بیشتر